2019 m. liepos 2 d., antradienis

Respublikinė akcija "Kūrybinė STEAM savaitė darželyje"


Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje” vykdyta 2019 m. gegužės - birželio mėnesiais įgyvendinant Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija“ finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Ši akcija skirta plėtoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, į šias veiklas įtraukiant darželių bendruomenes. 

Tikslas - kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.  

http://www.mazylis.vilnius.lm.lt/index.php/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje 

http://www.svietimonaujienos.lt/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje/ Akcijoje „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“ dalyvavo visos lopšelio-darželio grupės. Visą savaitę vaikai išbandė daugybę puikių užsiėmimų netradicinėse lopšelio-darželio erdvėse. Jų metu žaidė kitaip ir patyrė netikėtus raidžių, skaičių, spalvų pažinimo, skaičiavimo, rūšiavimo, brėžinių skaitymo, kūrybos, architektūros būdus, išbandė inovatyvių skaitmeninių technologijų galimybes. Siekdami vaikus sudominti, skatindami tyrinėti, kurti, analizuoti, daryti išvadas, pedagogai dalinosi netradicinėmis idėjomis, kurias integravo į kasdieninę ugdomąją veiklą. Keletą veiklų organizavo ir vedė visuomenės sveikatos biuro specialistė Agafija Kartenienė. Akcijos metu vaikai kūrybiškai ir aktyviai veikė, tobulino savo kompetencijas.