2024 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis

STEAM projektas „Didelis ar mažas statiniai“

 

Vieną balandžio savaitę į ugdomąsias veiklas STEAM komanda pasiūlė įtraukti inžineriją- STEAM veiklą, kuri leidžia vaikams kurti, statyti, konstruoti. Ši veikla moko skaityti ir analizuoti brėžinius, padeda surasti pagrindinius inžinerijos principus-struktūrą, stabilumą, konstrukciją. Į projektą įsijungė ankstyvojo amžiaus „Katinėlių“, IU „Bitučių“, „Boružiukų“, „Lašiukų“, „Žiogelių“, PU „Saulės zuikučių“, „Pelėdžiukų“ grupių vaikai ir mokytojos.

Inžinerinės statybos

„Mūsų namai“

Grupė: „Katinėlių“, IU mokytoja Lina Kalvelienė

Amžius: 2 metai.

Tikslas: Įvairių konstruktorių pagalba, projektuojant, kuriant, ieškant inžinerinių sprendimų pastatyti grupėje namuką.

Priemonės: įvairios kaladėlės, televizorius, A3 popieriaus lapas, flomasteriai, pieštukai, liniuotė.

Eiga: IU „Katinėlių“ grupės vaikai mėgsta statyti įvairius statinius iš grupėje esančių kaladėlių. Susinešę visas kaladėles ant kilimo, apžiūrėję jų dydžius, spalvas, formas, nusprendėme statyboms pasirinkti spalvotas minkštas kaladėles. Pažiūrėję pateiktus paveikslėlius su įvairiais statiniais televizoriaus ekrane, vaikai nusprendė statyti namus. Aptarę statybų klausimus, kaip statysime namus, kad jie būtų tvirti ir gražūs, pradėjome braižyti brėžinį mūsų busimų namų. Brėžinys baigtas, plytos paruoštos, statybos vyksta.

Rezultatas: vaikai aptarė kaladėlių dydžius, formas, spalvas. Mokėsi dalintis ir dirbti komandoje. Įtvirtino inžinerines žinias, projektuodami, kurdami namus.
Inžinerinės statybos

,,Gražią pilį pastačiau“

Grupė: ,,Žiogelių “, IU mokytoja Kristina Balčienė

Amžius: 2-3 m.

Tikslas: Įvairių konstruktorių pagalba, projektuojant, kuriant, ieškant inžinerinių sprendimų pastatyti gražią pilį.

Priemonės: įvairios kaladėles, A3 popieriaus lapas, pieštukai, liniuotė.

Eiga: IU ,,Žiogeliai“ grupės vaikai dažnai mėgsta statyti įvairius statinius iš kaladėlių, esančių grupėje. Paklausus, kokių kaladėlių turime grupėje ir, kur jos padėtos, vaikai iškart pradėjo ieškoti kaladėlių ir nešė jas ant kilimo. Ugdytiniai  nustebo, kai patys vienoje vietoje pamatė tiek daug kaladėlių ir įvairių konstruktorių. Aptarėme, ką galima statyti iš jų, kokie pastatai būna, kaip juos reikia pastatyti, kad jie nesugriūtų. Iš pradžių ugdytiniai žaidė su grupėje esančiomis įvairiomis kaladėlėmis, išbandė jų stabilumą ir išsirinko norimas ,,plytas“. Vėliau sekė brėžinio braižymas: pasitardami jie braižė savo svajonių pilį. Vėliau sekė gražiosios pilies statybos.

Rezultatas: Vaikai aptarė kaladėlių formas, spalvas, dydį.  Mažieji ugdė komandinio darbo principus, mokėsi dalintis, laukti savo eilės. Ugdytiniai įgyvendino savo kūrybinius sumanymus, išradingai naudodamiesi pateiktomis priemonėmis.Inžinerinės statybos

,,Ar garažas tvirtas?“

Grupė: ,,Lašiukų“, IU mokytoja Viktorija Davolienė

Amžius: 3-5 m.

Tikslas: Įvairių konstruktorių pagalba, projektuojant, kuriant, ieškant inžinerinių sprendimų pastatyti grupėje esančiam žaisliniui automobiliui garažą.

Priemonės: įvairios kaladėles, SMART lenta, A3 popieriaus lapas, markeris, liniuotė, žaislinis automobilis.

Eiga: IU ,,Lašiukų“ grupės vaikai dažnai, popietiniu laiku renkasi konstruktorius, kaladėles ir konstruoja įvairius statinius, kaip patys vaikai įvardino: namus, bažnyčias, pilis, garažus, palapines, stotis ir t.t. Pradėjus ugdomąjį projektą ,,Kuo ir kaip keliaujame?“ turėjome vykti į Rokiškio mieste esančią priešgaisrinę tarnybą, apžiūrėti tarnybinius automobilius gyvai, iš arčiau susipažinti su gaisrininko specialybe. Tačiau tą dieną kilo stiprus vėjas, todėl kelionę turėjome perkelti sekančiam kartui. Ugdytiniai ryto rato metu dalinosi mintimis, kaip girdėjo, jog tėveliai šnekėjosi apie vėjo išrautus medžius prie dvaro, pastebėjo daug prikritusių šakų ant važiuojamojo kelio. Nusprendėme įtvirtini jau turimas žinias apie pastatų inžineriją, ko reikia tvirtam garažui ir išbandyti jo tvirtumą sukeliant vėją. Susitarę darbų eigą ,,kibome“ į darbus. Iš pradžių ugdytiniai žaidė su grupėje esančiomis įvairiomis kaladėlėmis, išbandė jų stabilumą ir išsirinko norimas ,,plytas“. Vėliau sekė brėžinio paieška-Smart lentoje susiradę brėžinį, mažieji inžinieriai perpiešė jį ant A3 lapo naudojant kaladėles, jas apsibrėžiant su markeriu. Suskaičiavę reikiamų sienų kiekį, ugdytiniai atsirinko kaladėlių didumą ir paskirstė jas pamatams ir tolimesnei garažo statybų eigai. Beliko tik stebėti, kaip visai netrukus, žaislinis automobilis atsidūrė garaže. Sukurti vėją į pagalbą pasitelkėme plaukų džiovintuvą, kuris patvirtino garažo tvirtumą.

Rezultatas: Vaikai aptarė kaladėlių formas, naudojant sąvokas ilga, trumpa, maža, didelė, kieta, minkšta. Įvirtino inžinerines žinias, aptardami statybų eigą: 1. Pamatai; 2. Sienos, langai, durys; 3. Stogas.

Mažieji projektuotojai ugdė komandinio darbo principus, mokėsi dalintis, laukti savo eilės, nors kilo ir ,,triukšmingų“ diskusijų, darbo metu atsiskleidė ir lyderių pozicijos. Tačiau galiausiai žaislinis automobilis buvo saugiai patalpintas į garažą ir jokie vėjo gūsiai nenugriovė stogo.

Inžinerinės statybos „Didelis namas, mažas namelis“

„Boružiukų“ gr. vaikai (4-5m.)

IU mokytojos L. Lašienė,  D. Šarkauskienė

Tikslas: remiantis STEAM inžinerija, naudojant grupėje esančias kaladėles, pastatyti didžiausią ir mažiausią statinį, nubraižyti jo brėžinį.

Situacija: sužinoję veiklos užduotį, vaikai ant stalo atsinešė visas grupėje esančias kaladėles ir sprendė, kurias iš jų naudoti statiniams statyti.

       „Didelį namą statykim iš didelių plastmasinių kaladžių“- siūlė Ąžuolas.

       „Bet mes nenupiešime,  nes kaladės susijungia ‚“dantukais“ o jų nesimatys” -  pastebėjo Vilius.

Veiklos: Apžiūrėjome visas grupėje esančių kaladėlių rūšis. Naudodami IKT, apžiūrėjome įvairius statinius ir jų brėžinius. Didžiausiam statiniui statyti vaikai pasirinko didžiausias turimas medines kaladėles, o mažiausiam - mažas plastmasines kaladėles. Statydami statinį, vaikai tarėsi, kaip rikiuoti kaladėles, matavo  ir lygino jas tarpusavyje, kad eilėje jos būtų vienodo dydžio.

„Mūsų bokštas neišvirs, jei kaladėles statysime lygiai“- Hubertas. 

Po to, žiūrėdami į pastatyto statinio nuotrauką, vaikai gana tiksliai nubraižė jo brėžinį.

 Rezultatas: Pastačius statinius, matavome juos centimetrine juostele. Didysis statinys siekė 72cm. Mažasis-3cm. Padedant mokytojai suskaičiavome - didysis statinys iš 45 kaladėlių, mažasis statinys iš 6 kaladėlių.

Vaikų pasiekimai: Draugiškai diskutavo ir tarėsi tarpusavyje, įtvirtino sąvokas „mažas, didesnis, didžiausias“. Matuodami, konstruodami, lygindami ugdėsi matematinį, inžinerinį mąstymą, mokėsi braižyti brėžinį.


 

KAIP SUKURTI IR PASTATYTI STATINĮ, KAD JIS NENUGRIŪTŲ?

PU „Pelėdžiukų“ grupė, 6-7 metai

PU mokytoja Nida Šaparnienė

Situacija: „Pelėdžiukų“ grupės priešmokyklinukams labai patinka konstruoti, statyti, kurti. Jie puikiai geba vadovautis instrukcijų algoritmais. Todėl pasitarę įsitraukėme į STEAM komandos organizuojamą inžinerinį projektą ,kurio metu pasirinkus reikiamą „statybinę medžiagą“ pastatysime vieną kuo aukštesnį ir kitą žemą pastatą.

Probleminis klausimas: Kaip pastatyti kuo aukštesnį pastatą iš pasirinktos statybinės medžiagos, kad jis nenugriūtų?

Priemonės: medinės kaladėlės, plastikinės kaladėlės, magnetinės kaladėlės, lego kaladadėlės, liniuotė, metras, pieštukas.

Veiklos: Skaitmeninėje erdvėje apžiūrėjome įvairius pastatus, aptarėme jų formas, dydžius. Uždavėme klausimą dirbtiniam intelektui, kuris pasiūlė pažiūrėti laidą „Mokslo sriuba“. Joje architektai papasakojo, kad statant pirmiausiai reikia braižyti brėžinį, jį išmatuoti, o tada pasirinkus reikiamas medžiagas statyti, nuo apačios kuo platesnį į viršų siaurėjant, kad išlaikytų vėjo gūsius virš debesų. Peržiūrėję brėžinių pavyzdžius, nubraižėme savo statinių brėžinius, kuriuos pavadinome „ILIUZIJA“. Po braižymų ieškojome statybinės medžiagos ir grupėje ir namuose. Apžiūrėjome, medines, plastikines, magnetines, smulkias lego kaladėles ir visi pasitarę priėjome išvadą, kad aukštą statinį konstruosime iš magnetinių kaladėlių, o žemą iš smulkių lego kaladėlių.  Pasidalinę į komandas vaikai kūrė, konstravo žemus statinius iš smulkių lego kaladėlių. Kita komanda išsikėlė iššūkį pastatyti kiek įmanoma aukštesnį statinį iš magnetinių kaladėlių.

Žemo statinio aukštis siekė 22 cm.

     Aukšto statinio aukštis siekė 71 cm

Išvada: Aukštą statinį iš magnetinių kaladėlių pastatyti sunku, nes magnetukai maži ir neatlaiko kaladėlių didumo, o iš lego mažų kaladėlių galima statyti ir didelius ir mažus statinius.

Vaikų mintys:

Ada: Mūsų pastatai vadinsis „Iliuzija“, nes brėžinį padarė, kaip iliuziją“.

Adas: geriausia statyti iš lego kaladėlių, nes jos labai gerai jungiasi ir galima pastatyti, pagal instrukcijas labai gražius „minekraftinius“ namus.

Toma: O gal statykim iš magnetinių, pažiūrėsim kokio aukščio gali būti, nes jei per daug pridedi tada jis visada nugriūna. 

Grupė „Saulės zuikučiai“ (5-7 metai)

 IU mokytoja Ina Švelnienė

Situacija: Vaikai įsijungė į STEAM komandos organizuojamą projektą „Didžiausias ir mažiausias statinys iš kaladėlių“ ir išbandė įvairių kaladėlių panaudojimo galimybes statiniuose.

Tikslas: Supažindinti vaikus su architekto, projektuotojo profesija ir mokytis statinius statyti ne tik pagal duotą brėžinį, bet ir pagal pačių nubraižytą planą.

 Priemonės: Įvairių kaladėlių rinkiniai, konstruktoriai, antrinės žaliavos, brėžiniai, projektai, statinių paveikslai, knygos.

Atlikta veikla: Visą savaitę vaikai apžiūrinėjo statinių pavyzdžius, aptarė jų formas, dydžius ir dalis, mokėsi taisyklingai juos pavadinti: tiltas, pilis, namas, bokštas, švyturys, pirtis ir pan. Susipažino su architekto profesija ir ją išbandė- braižybos sąsiuviniuose braižė įvairius namų projektus. Įgytas žinias pritaikė kurdami įvairiausius statinius. Statiniams vaikai naudojo ne tik įprastas kalades, bet ir įvairius buities daiktus bei antrines žaliavas. Statinių buvo didelių ir mažų, spalvotų ir vienspalvių, realių ir fantastinių. Gaila, kad nemažai statinių neatlaikė „stipraus vėjo“ ir sugriuvo.

Problemos sprendimas: Vaikai nusprendė, kad nori statyti aukštą bokštą iš magnetinių kaladėlių. Bokštą pastatė, tačiau jis buvo žemas ir netvirtas- nebuvo galima jo judinti ar perkelti š kitą vietą. Teko ieškoti kito sprendimo. Emilė pasiūlė statyti iš kartoninių plytų, vaikai tam pritarė ir ėmėsi darbo. Vaikai statydami, realų statinį lygino su prieš tai nubraižytu brėžiniu, skaičiavo dedamas plytas, gretino apdailos detalių vietą, ieškojo tinkamų konstrukcijos dalių. Užbaigto statinio aukštį vaikai išmatavo ir bandė palyginti su savo ūgiu. Visas statinio aukštis 180cm.

Išvada: Naudodami dideles kartonines plytas  vaikai pastatė aukštą ir tvirtą bokštą.  Vaikai, statydami bokštą, naudojosi pačių paruoštu projektu, o plytas jungė taip, kad statinys tapo tvirtas ir tikslus.(„surišo plytas“).

 Vaikų mintys:

Ugnė: Noriu visą pasaulį išmatuoti, labai šita liniuotė patiko.

Emilė: Man labiausiai patik namas iš pagaliukų, nes panašus į tikrą.

Leonas: Gal norėčiau būti namų braižytoju, kai užaugsiu, bet jau ir dabar gerai mokėjau braižyti.

Saulė: Brėžinius man sunku buvo braižyti.

Joris: O man tai labiausiai patiko brėžinius braižyti ant tokio popieriaus.

 


 

Grupė: ,,Bitučių“, IU mokytojos Inga Čičinskienė, Daiva Steponavičiūtė.

Amžius: 5-6 m.

Tikslas: Sukonstruoti didžiausią statinį iš kaladėlių.

Priemonės: Konstruktoriai „Gėlė“ ir „Didžiosios kaladės“.

IU „Bitučių“ grupės vaikams patinka konstruoti su įvairiais konstruktoriais. Gavę kvietimą į STEAM komandos projektą ,,Inžinerinės statybos“, kibome į darbus. Aptarėme esančių grupėje kaladėlių įvairovę ir ieškojome įvairiausių idėjų statiniams. Visi vaikai savo statinių idėjas nupiešė. Tada išrinkome statinio piešinį, kuris geriausiai atspindi veiklos mintį.

Rezultatas: Vyko statybos. Rezultatas- televizijos bokštas. Su centimetro juostele pamatavome savo statinį. Jo aukštis 1,53 cm.

Gabrielis (5 m). – Labai stengiausi piešti, nes norėjau, kad išrinktų mano piešinį.

Tauras (5 m). – Aukštas tas bokštas.