2020 m. kovo 10 d., antradienis

„Mano Lietuva„

„Pelėdžiukų„ grupė 6-7 m.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė
Tikslas. Santykis su aplinka, tyrinėjimas, informacijos rinkimas, skaitymo ir rašymo pradmenys matematikos pagrindai.
Vaikai tyrinėjo žemėlapį, ieškojo didesnių miestų, upių, ežerų, kalnų. Pagal sutartinius ženklus bandė atpažinti kitus objektus. Dirbo komandomis su trijų dydžių Lietuvos žemėlapiais. Ant lentos rašė miestų pavadinimus. Keliavo iš vieno miesto į kitą žaisline mašinėle, užrašė kelionės maršrutą, matavo kelionės ilgį, aiškinosi ir mėgino suprasti, kodėl tas pats maršrutas, o atstumas skiriasi kiekviename žemėlapyje Keliavo po Lietuvą iš taško A į tašką B, ieškojo nurodytų miestų pavadinimų. Vaikai puikiai išsiaiškino, kad taip yra todėl, kad žemėlapiai skirtingų dydžių.

2020 m. kovo 4 d., trečiadienis

POPIERIAUS PERDIRBIMAS


„Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6-7 metai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Gasiūnienė
Su priešmokyklinio amžiaus vaikais daug diskutavome apie ekologiją, apie saikingą vartojimą, gamtinių išteklių tausojimą. Tonai popieriaus pagaminti reikia nukirsti 17 medžių. Vaikai iš įvairių informacijos šaltinių sužinojo, kaip popierius yra perdirbamas. Priešmokyklinukai parodė susidomėjimą patys išbandyti.
Reikalingos priemonės:
panaudoti lapai, vanduo, lipalas, kokteilių plaktuvas, tinklelis.
Problema: vaikai pasiėmę lapą nupiešia vos kelis brūkšnius, darbelio neišbaigę meta lapą į konteinerį ir nori vėl naujo.
Tikslas: ugdyti vaikų vartojiškumo sąmoningumą.
Vaikų pastebėjimai:
Linas: „Padarytas popierius nėra baltas“.
Amelija: „Susmulkinome 5 lapus, bet gavosi tik vienas“.
Adrijana: „Bet man patinka piešti ant tokio lapo“.
2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

AUGINAME KRISTALUS

„Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6 metai
Auklėtoja Kristina Gasiūnienė
Visi grupės vaikai kalėdinių dovanų gavo žaidimą „Sukurk savo kristalą“. Keletas vaikų atsinešė
kristalus į grupę pasidžiaugti gautais rezultatais. Tačiau buvo tokių vaikų, kurie kristalo neaugino,
nes „nemoka“, „mama dar neturi laiko“. Auklėtoja pasiūlė vaikams atsinešti savo kristalus ir juos
užauginti grupėje. Plečiant vaikų supratimą apie kristalus buvo pristatyta mokomoji medžiaga apie
natūralioje gamtoje atsirandančius kristalus.
Problema – ne visi vaikai užaugino savo kristalą ir nepatyrė atradimo džiaugsmo.
Tikslas – sudaryti sąlygas visiems vaikams eksperimentuoti ir užauginti kristalą, išbandyti kitus
kristalų auginimo būdus.
Rezultatas: visi grupės vaikai džiaugiasi savo užaugintu kristalu.


VAIZDO PROJEKTORIUS

 „Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6 metai
Auklėtoja Kristina Gasiūnienė
Tvarkant grupės lentynas atradome senas juosteles su įvairiomis pasakomis. Vaikams buvo smalsu:
jas apžiūrėjo, klausinėjo kam jos buvo naudojamos, kaip veikia. Auklėtoja interneto pagalba parodė
vaikams, kaip ankščiau buvo žiūrimos pasakos, kokius įrenginius naudojo.
Problema: grupėje nėra įrenginio (skaidrių projektoriaus), kuriuo galima būtų žiūrėti pasakas.
Tikslas: iš antrinių žaliavų pasigaminti įrenginį, kuris padėtų aiškiau matyti ir peržiūrėti pasakas.
Vaikų mintys:
Mantas: reikia pašviesti prožektoriumi, gal matysis.
Lukas: reikia žiūrėti į šviesą, tik labai maži paveikslėliai.
Martynas: reikia specialių žiūronų su padidinamuoju stiklu.
Išvada: Martynas : visus mažus daiktus gali pamatyti su padidinamuoju stiklu ir kai šviesu.
Rezultatas: iš antrinių žaliavų pasigamintas įrenginys, kuris leidžia peržiūrėti pasakas.


2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

Tyrinėjimas. Mokymasis veikiant.

„Boružiukų" grupės vaikai 3 metai
Auklėtoja Laimutė Lašienė
Problema: aiškinantis koks yra vandens transportas, vaikai paklausė ar mes galime pasidaryti laivą?
Diskusija - iš ko galima pasigaminti laivą darželyje? Ar tiks tai, ką išmetame panaudoję?
Tėveliai atnešė tualetinio popieriaus ritinėlių, dėklų nuo kiaušinių, plastikinių butelių, spalvotų dangtelių, užsukamų dangtelių nuo stiklainių.
Tikslas: iš antrinių žaliavų pasigaminti laivus, tyrinėjant aiškintis jų plaukimo galimybes.
Vaikai rinkosi medžiagas, iš kurių gamino laivus. Plukdė juos tuščius. Įsitikinę, kad tušti plaukia, dėjo į juos žaislus ir stebėjo kuris laivas neskęsta. Kurių laivai suplyšo, traukė iš vandens ir nešė džiovinti. Kurių laivai buvo iš plastikinių dangtelių, pieno butelių į juos dėjo gyvūnų figūrėles ir stebėjo kaip plūduriuoja. Vytenis ėmė pūsti į savo laivą, kiti taip pat pūtė į savo laivus – laivai apvirto. Išvada: jei pūstų stiprus vėjas laivai apvirstų ir nuskęstų.
Vaikų mintys po tyrinėjimo:
 Luknė: „Aš plauksiu laivu šituo baltu (rodo laivą iš plastikinio pieno butelio), nes čia žvėreliai nesušlapo“
 Odilė „Mano laivas sušlapo ir apvirto. Iš kiaušinių laivas netikras (laivas buvo padarytas iš kiaušinių indelio);
Milana: „Kur buvo skylė, tai nedėsiu gyvūnų, tik žuvis, nes jos plaukia"
                                                           

2020 m. sausio 31 d., penktadienis

Bendradarbiavimas, pasitelkiant skaitmenines technologijas


Priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“ ir ankstyvojo amžiaus grupė „Katinėliai“.
Vaikų amžius 6-7 m, bei 2-3 m
Auklėtojos: Albina Kasparienė, Edita Miškūnienė

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai spalvino piešinius, kurie, pasinaudojus skaitmeninėmis technologijomis, atgijo. Mašinos pradėjo važiuoti, paukščiai skraidyti. Vienas berniukas išsakė norą, kad tokį piešinį norėtų parodyti savo jaunesnei sesutei.
TIKSLAS – Susipažinti su skaitmeninio turinio įvairove.
UŽDAVINIAI:
    - Kurti skaitmeninį turinį, naudojant įvairias technologijas: piešti, štampuoti, ieškoti informacijos interaktyvioje knygoje. 
      - Bendrauti ir bendradarbiauti skirtingų įgūdžių vaikams. 
      - Dalytis savo žiniomis ir domėtis kitų sukurtu skaitmeniniu turiniu.
Technologijos naudingiausios vaikams kai jos pateikiamos, ne kaip laiko praleidimo priemonė, o įrankis, skirtas realizuoti savo svajonėms, kūrybai, smalsumo patenkinimui. Priešmokyklinio ugdymo grupę lankantys vaikai aplankė ankstyvojo amžiaus grupės ugdytinius. Vaikai štampukais kūrė atvirutes, o  vėliau, į štampuotą eglę, nukreipę telefoną, kuriame integruota programa, stebėjo sostinėje papuoštą eglę. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai spalvino gaisrinės mašiną. Ši mašina, stebint telefonu su specialia programa,  pumpuoja ir lieja vandenį. Ankstyvojo amžiaus vaikai nori sužinoti kaip viskas aplinkui veikia ir jiems smalsu buvo stebėti animaciją, kuri pasirodydavo vartant spalvingą knygą apie metų laikus. Technologijų dėka vaikai praplėtė savo galimybes, neįtikėtinais būdais įsisavino informaciją, bendradarbiaudami dalinosi savo patirtimi.