Veiklos planas

STEAM KOMANDOS VEIKLOS PLANO ATASKAITA

2022 m.

1.    2022 metams STEAM komanda sėkmingai sudalyvavo tarptautiniame projekte DoSE (Erasmus+ KA2 projektas  „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“) Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935), kurį įgyvendina Nacionalinė Švietimo Agentūra.

Komanda turėjo pateikti vieną STEAM iššūkį kitoms komandoms ir iš tarptautinio STEAM iššūkių sąrašo pasirinkti keletą veiklų bei jas įgyvendinti. Pasirinkome dvi veiklas: „Pamaitink katinėlį medyje“ ir „Vertikalus sodas“. Pateikėme tarptautiniam vertinimui, buvome puikiai įvertinti. Mūsų veiklos buvo atrinktos tarptautiniam viešinimui STEAM metodiniame leidinyje.

Taip tapome „Praktinio STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo vadovo“ (interaktyvios knygos) bendraautoriai.

Pasibaigus projekto veiklų įgyvendinimo etapui buvome pakviesti dalyvauti tarptautinėje baigiamojoje projekto konferencijoje, kuri vyko Nacionalinėje švietimo agentūroje, Vilniuje.  Projekto komanda įteikė simbolines dovanėles ir visus dalyvius labai nuotaikingai pasveikino su artėjančiomis šventėmis.

Daugiau apie projektą https://www.nsa.smm.lt/nsa-projektai/tarptautiniai-projektai/development-of-steam-education/

Metodinio leidinio veiklos:

„Pamaitink katinėlį medyje“  https://dose-project.eu/?p=241   

„Vertikalus sodas“ https://dose-project.eu/?p=238

 

2.    Dalyvavome mokymuose, kompetencijų tobulinimo kursuose, tarptautinio bendradarbiavimo veikloje kuriuos vedė Vilniaus ir Klaipėdos universiteto dėstytojai, NŠA metodininkai. Mokymai vyko 4 etapais.

3.    Inicijavome skaitmeninių priemonių kūrimą. Prisidėjome prie mokytojų kuriant skaitmenines dėliones. Teikėme konsultacijas.

4.    Pasidalinome metodine medžiaga kaip panaudoti kaladėles STEAM veiklose. Parengtas segtuvas.

5.    Prisijungėme prie 3D inžinerinės programėlės Makers Empire 3D, kurią su PU vaikais išbandome. https://dash.makersempire.com/dashboard/v2 

6.    Patalpinome 27 STEAM veiklas į tinklaraštį https://steamvarpelis.blogspot.com/ 

7.    Mokytojai eTwinning projektų „Pop-up learning“ ir „Veiksmingi ir inovatyvūs požiūriai į ankstyvą vaikų ugdymą“ įgyvendinimas platformose patalpino 14 veiklų su STEAM elementais


 
 

 
 
ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“

STEAM KOMANDOS VEIKLOS PLANAS

2022 m.

Tikslas: skatinti ugdytinių susidomėjimą STEAM, supažindinti su profesijomis STEAM srityje bei ugdyti vaikų kritinį ir loginį mąstymą.

 Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su verslo, mokslo įstaigomis, vykdyti veiklas netradicinėse aplinkose, naudotis interaktyviomis laboratorijomis.

2. Inicijuoti veiklas, kuriose mokytojai naudoja informacines komunikacines technologijas, skaitmenines laboratorijas, kompiuterinius mikroskopus ir kt.

3. Skatinti aktyvų mokymąsi bendradarbiaujant, dirbant grupėse, sprendžiant realias gyvenimo problemas, eksperimentuojant, teoriją grindžiant praktine veikla, lankantis netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, pramonės įmonėse, kitose mokymo įstaigose, skatinant kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.

 

 

Priemonė

Rezultatas

Įgyvendinimo data

Vykdytojai

1.

Plano 2022 m. sudarymas

1.1.

Įgyvendinti STEAM komandos veiklos planą.

 

STEAM veiklos planas įgyvendintas 90 proc.

Per 2022 metus

STEAM komanda

1.2.

Pasitarimų organizavimas

 

Pagal poreikį

V. Deksnienė

1.3.

STEAM komandos ataskaitų rengimas

Sausis, gegužė

 

V. Deksnienė

2.

Kompetencijų tobulinimas, gerosios patirties sklaida

2.1.

Diskusijos-mokymasis apie STEAM.

Mokytojų STEAM įgūdžių tobulinimas, dalyvavimas kompetencijų tobulinimo renginiuose.

Per 2022 metus

V. Deksnienė

L. Lašienė

2.2.

Naujų su STEAM ugdymu susijusių dokumentų studijavimas ir praktinis pritaikymas

Per 2022 metus

V. Deksnienė

 

2.3.

Dalyvavimas NŠA tarptautiniame projekte „STEAM ugdymo tobulinimas"

Per 2022 metus

STEAM komanda

2.4.

STEAM metodinės priemonės parengimas (pavyzdys).

Sukurta viena STEAM skaitmeninė tema Moodle aplinkoje

Per 2022 metus

V. Deksnienė

3.

Ugdymo kokybės efektyvinimas

3.1.

STEAM skaitmeninių laboratorijų panaudojimas veiklose

Parengtas pranešimas su praktinėmis veiklomis

Spalis

V. Deksnienė

3.2.

Kaladėlių panaudojimas, kuriant STEAM veiklas

Parengti nuostatai Lopšelio-darželio projektui-iššūkiui „Inžinierinės statybos“ (didžiausio ir mažiausio daikto statybos) ir įgyvendintos veiklos

Gegužė

STEAM komanda

4.

Bendradarbiavimas lopšelio-darželio viduje:

4.1.

Su sveikatos komada

Glaudus lopšelio-darželio darbuotojų ir tėvų bendrdarabiavimas

Per 2022 metus

 

Nida Šaparnienė

4.2.

Su neformaliojo ugdymo būreliais

Violėta Deksnienė

4.3.

Su „Darnios mokyklos“ komanda

Inga Čičinskienė

4.4.

Su tėveliais

STEAM komanda

5.

Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis

5.1.

Vizitas į Rokiškio Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos gamtos mokslų laboratoriją

Skatinamas ugdymas „Be sienų“, ugdytiniams suorganizuotos ne mažiau nei dvi STEAM veiklos.

Gegužė, Spalis

V. Deksnienė

5.2.

eTwinning projektų „Pop-up learning“ ir „Veiksmingi ir inovatyvūs požiūriai į ankstyvą vaikų ugdymą“ įgyvendinimas

Pateikta ne mažiau nei po 5 STEAM veiklas eTwinning platformoje

Per 2022 metus

STEAM komanda

 

 

 

 

 

6.

Viešinimas

6.1.

Steam tinklaraščio administravimas.

 

Per 2022 metus

Violėta Deksnienė

6.2.

STEM mokyklos ženklo platformos pildymas

 

Per 2022 metus

STEAM komanda