2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

AUGINAME KRISTALUS

„Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6 metai
Auklėtoja Kristina Gasiūnienė
Visi grupės vaikai kalėdinių dovanų gavo žaidimą „Sukurk savo kristalą“. Keletas vaikų atsinešė
kristalus į grupę pasidžiaugti gautais rezultatais. Tačiau buvo tokių vaikų, kurie kristalo neaugino,
nes „nemoka“, „mama dar neturi laiko“. Auklėtoja pasiūlė vaikams atsinešti savo kristalus ir juos
užauginti grupėje. Plečiant vaikų supratimą apie kristalus buvo pristatyta mokomoji medžiaga apie
natūralioje gamtoje atsirandančius kristalus.
Problema – ne visi vaikai užaugino savo kristalą ir nepatyrė atradimo džiaugsmo.
Tikslas – sudaryti sąlygas visiems vaikams eksperimentuoti ir užauginti kristalą, išbandyti kitus
kristalų auginimo būdus.
Rezultatas: visi grupės vaikai džiaugiasi savo užaugintu kristalu.


VAIZDO PROJEKTORIUS

 „Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6 metai
Auklėtoja Kristina Gasiūnienė
Tvarkant grupės lentynas atradome senas juosteles su įvairiomis pasakomis. Vaikams buvo smalsu:
jas apžiūrėjo, klausinėjo kam jos buvo naudojamos, kaip veikia. Auklėtoja interneto pagalba parodė
vaikams, kaip ankščiau buvo žiūrimos pasakos, kokius įrenginius naudojo.
Problema: grupėje nėra įrenginio (skaidrių projektoriaus), kuriuo galima būtų žiūrėti pasakas.
Tikslas: iš antrinių žaliavų pasigaminti įrenginį, kuris padėtų aiškiau matyti ir peržiūrėti pasakas.
Vaikų mintys:
Mantas: reikia pašviesti prožektoriumi, gal matysis.
Lukas: reikia žiūrėti į šviesą, tik labai maži paveikslėliai.
Martynas: reikia specialių žiūronų su padidinamuoju stiklu.
Išvada: Martynas : visus mažus daiktus gali pamatyti su padidinamuoju stiklu ir kai šviesu.
Rezultatas: iš antrinių žaliavų pasigamintas įrenginys, kuris leidžia peržiūrėti pasakas.


2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

Tyrinėjimas. Mokymasis veikiant.

„Boružiukų" grupės vaikai 3 metai
Auklėtoja Laimutė Lašienė
Problema: aiškinantis koks yra vandens transportas, vaikai paklausė ar mes galime pasidaryti laivą?
Diskusija - iš ko galima pasigaminti laivą darželyje? Ar tiks tai, ką išmetame panaudoję?
Tėveliai atnešė tualetinio popieriaus ritinėlių, dėklų nuo kiaušinių, plastikinių butelių, spalvotų dangtelių, užsukamų dangtelių nuo stiklainių.
Tikslas: iš antrinių žaliavų pasigaminti laivus, tyrinėjant aiškintis jų plaukimo galimybes.
Vaikai rinkosi medžiagas, iš kurių gamino laivus. Plukdė juos tuščius. Įsitikinę, kad tušti plaukia, dėjo į juos žaislus ir stebėjo kuris laivas neskęsta. Kurių laivai suplyšo, traukė iš vandens ir nešė džiovinti. Kurių laivai buvo iš plastikinių dangtelių, pieno butelių į juos dėjo gyvūnų figūrėles ir stebėjo kaip plūduriuoja. Vytenis ėmė pūsti į savo laivą, kiti taip pat pūtė į savo laivus – laivai apvirto. Išvada: jei pūstų stiprus vėjas laivai apvirstų ir nuskęstų.
Vaikų mintys po tyrinėjimo:
 Luknė: „Aš plauksiu laivu šituo baltu (rodo laivą iš plastikinio pieno butelio), nes čia žvėreliai nesušlapo“
 Odilė „Mano laivas sušlapo ir apvirto. Iš kiaušinių laivas netikras (laivas buvo padarytas iš kiaušinių indelio);
Milana: „Kur buvo skylė, tai nedėsiu gyvūnų, tik žuvis, nes jos plaukia"