2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

„Naminiai paukščiai. Višta ir gaidys“


   „Ežiukų“ grupė
   Auklėtojos Ina Švelnienė ir Edita Miškūnienė
 Dvi savaites „Ežiukų‘ grupėje vyko pažintis su naminiais paukščiais višta ir gaidžiu. Vaikai turėjo galimybę su šiais paukščiais susipažinti gyvai. Auklėtoja Ina į grupę atsivežė savo dekoratyvinius augintinius. Kadangi augintiniai įpratę būti imami ant rankų, jie leidosi vaikų glostomi, kilojami, liečiami. Mažyliai išmoko parodyti paukščių kūno dalis, sužinojo, kad paukšteliai labiausiai mėgsta batoną, bet lesa ir grūdus bei žirnius, patys juos lesino. Vėliau įgytas žinias pritaikė kūrybiniuose darbeliuose: aplikavo ir spalvino vištytę, piešė paukščių plunksnomis, iš naminio plastilino lipdė  žirnius vištytėms lesinti, bėrė grūdelius ant žolytės.


2019 m. gruodžio 1 d., sekmadienis

„KAIP PAGAMINTI ELEKTRĄ“

    Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ toliau vykdomos STEAM veiklos, į kurias pedagogai įtraukia ir ugdytinių tėvelius. 
     Iškilos metu bevalgant vaisius, vaikams kilo klausimas: ką galima su vaisiais daryti? Ieškant atsakymo iškeltai problemai spręsti, vaikus sudomino galimybė iš vaisių pagaminti elektrą. 
   STEAM komandos narė Nida Šaparnienė vaikams parūpino veiklai reikalingas netradicines priemones (citrinas, cinkuotus vinis, varines monetas, laidus, lemputę), į svečius pakvietė lopšelio-darželio tarybos narį, ugdytinio tėtį K. Guobužą, kuris vyresnių grupių vaikams išradingai ir įdomiai papasakojo iš kur atsiranda elektra. 
      Išklausęs „minčių lietų“ ir panaudodamas netradicines priemones tėvelis su vaikais jungė elektros grandinę. Rezultatas vaikus nustebino, nes citrinos rūgštis pagamino elektros energiją, kuri uždegė lemputę.

2019 m. liepos 2 d., antradienis

Respublikinė akcija "Kūrybinė STEAM savaitė darželyje"


Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje” vykdyta 2019 m. gegužės - birželio mėnesiais įgyvendinant Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija“ finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Ši akcija skirta plėtoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, į šias veiklas įtraukiant darželių bendruomenes. 

Tikslas - kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.  

http://www.mazylis.vilnius.lm.lt/index.php/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje 

http://www.svietimonaujienos.lt/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje/ Akcijoje „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“ dalyvavo visos lopšelio-darželio grupės. Visą savaitę vaikai išbandė daugybę puikių užsiėmimų netradicinėse lopšelio-darželio erdvėse. Jų metu žaidė kitaip ir patyrė netikėtus raidžių, skaičių, spalvų pažinimo, skaičiavimo, rūšiavimo, brėžinių skaitymo, kūrybos, architektūros būdus, išbandė inovatyvių skaitmeninių technologijų galimybes. Siekdami vaikus sudominti, skatindami tyrinėti, kurti, analizuoti, daryti išvadas, pedagogai dalinosi netradicinėmis idėjomis, kurias integravo į kasdieninę ugdomąją veiklą. Keletą veiklų organizavo ir vedė visuomenės sveikatos biuro specialistė Agafija Kartenienė. Akcijos metu vaikai kūrybiškai ir aktyviai veikė, tobulino savo kompetencijas.
2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

Eksperimentas „Kaip baltos gėlės virsta spalvotomis?“


„Drugelių“ gr. 4,5-5,6 m. vaikai.
Auklėtoja Nida Šaparnienė
Eiga: Po kelionių į gėlių parduotuves, gėlininkė vaikams pasakojo kaip balta gėlė gali pavirsti mėlyna, geltona, raudona ir t.t. Eksperimentui atlikti gavome dovanų chrizantemos šakelę. Grupėje maišėme vandenį su įvairių spalvų rašalu ir merkėme žiedelius. Po paros įvyko stebuklas, skirtinguose indeliuose balti žiedeliai nusidažė, o koteliai nenusidažė.
Kas atsitiko? Augalai turi rėtinius ir vandens indais, kuriais įvairiausi skysčiai nuolat cirkuliuoja. Baltame žiede nėra spalvos pigmento ir vanduo į tą tuščią vietą atneša pigmentą iš tirpalo. Žali augalo lapai nenusidažo, gali tik kiek patamsėti. Tad šio bandymo pagalba galite praktiškai parodyti, jog augalas naudoja jam įpiltą vandenį.