2024 m. kovo 25 d., pirmadienis

Skambantys tyrinėjimai

„Boružiukų“ grupė (4-5m.)
IU mokytoja D. Šarkauskienė, meninio ugdymo mokytoja I. Šablinskienė

Situacija : Keli berniukai grupėje ant stalo žaidė su ledų pagaliukais: statė „šulinį“, „pilį“. Bežaidžiant Vilius  pagaliuką padėjo ant stalo krašto ir viena ranka prilaikydamas, kita jį užkliudė. Nuskambėjo labai keistas garsas, patraukęs visų vaikų dėmesį. Vaikams pasidarė smalsu- kodėl kyla toks garsas?

Tikslas: Naudojant  įvairius medinius pagaliukus, skatinti vaikus atrasti garso skambėjimo priežastį ir būdus, ugdyti muzikinį jautrumą, išgaunant garso vibraciją, tempą, ritmą.

Priemonės: mediniai įvairaus storio ir ilgio pagaliukai, kaladėlės, QR pateiktys.

Veiklos:  Naudodamiesi QR kodu, žiūrėjome pateiktis „Garso bangos“, „10 stipriausių garsų pasaulyje“, „Vibracija“ ir aptarėme garso atsiradimo priežastis. Išbandėme įvairius garso išgavimo būdus: grojome vienu trumpu ,vienu ilgesniu pagaliuku ;grojome storu, plonesniu ir plonu pagaliukais; grojome po vieną ir su daug pagaliukų. Išbandėme grojimą. belsdami į įvairius paviršius: stalą, grindis, metalines stalo kojas, savo kūną . Beldėme stipriai ,lengvai, tyliai, garsiai; kūrėme grojimo tempą ir ritmą.

Klausydami gyvos gitaros muzikos, naudodami guašą ir pagaliukus, kūrėme spalvotą ritmą.

Vaikų mintys:

Eva: Garsas tai yra oro judėjimas.

Nojus: Aha, bet oras turi labai greit judėti.

Emilija: Mes nematom, kaip juda oras, tik mūsų ausytės girdi.

Ąžuolas: Klausykit, kaip skamba kai beldžiu į stalo koją.

Hubertas: Galima ir į savo koją groti, bet garsas taip gerai nesigirdi.

Vaikų pasiekimai: Sužinojo, kad garsas sklinda „bangomis“, kad garsą skleidžia vienas su kitu besiliečiantys daiktai. Tyrinėjo garso išgavimo būdus, kūrė muzikos ritmą, tempą, išgaudami aukštus, žemus garsus. Vaikai veikloje skaičiavo, grupavo, lygino, naudojo matematines sąvokas. Eksperimentuodami, tyrinėdami vaikai bendravo tarpusavyje, dalinosi atradimais ir patirtimi. 

2024 m. kovo 7 d., ketvirtadienis

Pastatykim ledo pilį

Grupė “Boružiukai” ( 4-5 m.)

 IU mokytojos L. Lašienė, D. Šarkauskienė

Situacija: dalyvaudami Lietuvos Ikimokyklinukų žiemos olimpiadoje, „Boružiukų” grupės vaikai ir mokytojos priėmė iššūkį - veikloje pritaikyti STEAM matematiką.

Tikslas: skatinti vaikus  eksperimentuojant aiškintis ledo tvirtumo, svorio ypatybes ir pastatyti pilį.

Priemonės: mediniai šaukštai, skirtingo dydžio kartono gabalai, medžio šakelės, plyta, lenta, skaitmuo 5, ledo „kaladėlės”, du vienodo dydžio plastikiniai dubenys.

Atlikta veikla:

Klausimas vaikams: iš ko padaryti ledo „kaladėles”? - nesukėlė didelių svarstymų.

·         “Reikia sušaldyti vandenį”- pasiūlė Ąžuolas.

Vandenį šaldėme vienkartinėse stiklinėse, kad būtų vienodos „kaladėlės”. Sušalusias „kaladėles” nusprendėme pasverti, kad įsitikintume, jog jos vienodo dydžio. Lauke naudodami plytą ir medinę lentelę vaikai sukonstravo svarstykles. Į kiekvieną vonelę suskaičiavę sudėjo po 5 ledo „kaladėles”. Lygindami įsitikino, jog abi vonelės išlaiko pusiausvyrą – „kaladėlės” sveria vienodai. Statydami ledo pilį - dėdami ledo gabaliukus vieną ant kito vaikai pastebėjo, kad jie slysta ir nukrenta. Tam, kad pilis negriūtų, tarp ledo „kaladėlių” eilių dėjo kartono lakštus. Pilį pavyko pastatyti.

Problemos sprendimas:

Prieš statant statinį į lauką atsinešėme vienkartines stiklines, kuriose buvo užšaldytas vanduo. Bet kaip išimti ledo gabaliukus iš stiklinių? Vaikai ėmėsi skirtingų problemos sprendimo būdų: vieni  ledukus išėmė plėšdami popierių nuo stiklinės, kiti - metė  jas į žemę. Nuo smūgio ledas atšoko nuo popieriaus ir „kaladėlė“ lengvai išsiėmė; dar kiti apvertę stiklines mediniais šaukštais tukseno į dugną, ledas iškrito; dar kiti - dvi stiklines daužė vieną į kitą ir ledą pavyko išimti.

Išvada: Naudodami ledo „kaladėles“ vaikai pastatė pilį. Kad statinys negriūtų, tarp ledo „kaladėlių“ eilių reikia dėti kartoną, o į aukštį kaladėles dėti mažėjančia tvarka.

 Vaikų mintys:

Vilius: „Ledas kietas, jis sudūžta tik kai stipriai daužiu“.
Eva: „5 mėlynos ledo kaladėlės ir 5 raudonos sveria vienodai”.
Ąžuolas: “Vaikai, nelieskit, nes gali nuslysti siena, ledas slidus “.

 


2024 m. kovo 3 d., sekmadienis

Ar gali atsirasti stiklinėje pūga?

IU „Bitučių“ grupė, 5 m.

IU mokytoja Daiva Steponavičiūtė

Tikslas -  atliekant eksperimentą „Pūga stiklinėje“ išsiaiškinti, kaip atsiranda pūga.

Priemonės: stiklinės, baltas ir mėlynas guašas, vanduo, vaikiškas aliejus, šnypščiančios tabletės.

Eksperimento eiga: į stiklinę pilti aliejaus, paliekant 1,5 cm iki viršaus. Atskirame inde sumaišyti baltus dažus su šaukštu vandens. Dažus su vandeniu reikia sumaišyti. Dažus supilti į stiklinę su aliejumi. Sulaužyti šnypšiančią tabletę į kelias dalis ir po vieną gabalėlį mesti į stiklinę su skysčiais.

Rezultato aiškinimas: įmetus šnypšiančią tabletę ji nugrimzta į dugną ir pradeda tirpti. Tirpstant susidaro dujos,  kurios susimaišiusios su baltais ir mėlynais dažais kyla į viršų. Dujos pasiekusios paviršių išsisklaido, o baltas vanduo leidžiasi žemyn. Toks baltų ir mėlynų dažų judėjimas atrodo, kaip maži burbuliukai, kurie primena sniego pūgą.

Vaikų mintys:

Gabrielis:  „Dažai dugne, jie nekyla“

Nojus: „Pažiūrėkit matau kaip kyla burbuliukai“

Liepa: „Aš matau daug baltų burbuliukų jau, pažiūrėkit greičiau!“

Patricija: „Burbuliukų atsirado dar daugiau kai įmečiau šnypščiančią tabletę“

Pasiekimų vertinimas: Vaikai ruošėsi eksperimentui bendraudami ir bendradarbiaudami, tarėsi, kiek kokių priemonių ir medžiagų  reikia, atsargiai elgėsi su priemonėmis, atidžiai stebėjo procesą ir aptarė rezultatus. Vaikai sužinojo kodėl įpylus į aliejų, nudažytą vandenį baltai ir mėlynai jis nusėdo į dugną ir kodėl įmetus tabletę ji sukėlė „Pūgą“.