Komanda

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ STEAM  komanda:


koordinatorė – Violėta Deksnienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

nariai:    Inga Čičinskienė, lopšelio-darželio auklėtoja;
              Nida Šaparnienė, lopšelio-darželio auklėtoja;
              Laimutė Lašienė, lopšelio-darželio auklėtoja;
              Daiva Šarkauskienė, lopšelio-darželio auklėtoja.