Komanda

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ STEAM  komanda:


koordinatorė – Laimutė Lašienė, IU mokytoja metodininkė.

Nariai: Violėta Deksnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
              Edita Miškūnienė, IU mokytoja;
              Daiva Šarkauskienė, IU vyr. mokytoja;
              Ina Švelnienė, IU vyr. mokytoja.