2020 m. kovo 19 d., ketvirtadienis

„LIETUVOS VĖLIAVA“


Priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių grupė“ (6-7 metai)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Gasiūnienė
Vartydami knygą „Eksperimentai ir bandymai“ vaikai patys nusprendė atlikti bandymą „Spalvų bokštas“, kuriam reikėjo: cukraus, vandens, dažų ir pipečių. Atskirose stiklinėse vaikai matavo cukrų šaukšteliais (atitinkamai: 4:2:0), įpylę šilto vandens ir įdėję dažų maišė. Pasirinko tris spalvas, kurios ir lėmė bandymo pavadinimą -„Lietuvos vėliava“. Kruopščiai su pipetėmis lašino Lietuvos vėliavos spalvas. Vaikai stebėjosi, kaip spalvos nesusimaišo, viena kitą „išlaiko“ ir padarė išvadą, kad  raudona spalva ( apatinė) sunkiausia (tirščiausia), nes ištirpo daugiausia cukraus, o geltona - be cukraus  yra lengviausia. 

2020 m. kovo 10 d., antradienis

„Mano Lietuva„

„Pelėdžiukų„ grupė 6-7 m.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė
Tikslas. Santykis su aplinka, tyrinėjimas, informacijos rinkimas, skaitymo ir rašymo pradmenys matematikos pagrindai.
Vaikai tyrinėjo žemėlapį, ieškojo didesnių miestų, upių, ežerų, kalnų. Pagal sutartinius ženklus bandė atpažinti kitus objektus. Dirbo komandomis su trijų dydžių Lietuvos žemėlapiais. Ant lentos rašė miestų pavadinimus. Keliavo iš vieno miesto į kitą žaisline mašinėle, užrašė kelionės maršrutą, matavo kelionės ilgį, aiškinosi ir mėgino suprasti, kodėl tas pats maršrutas, o atstumas skiriasi kiekviename žemėlapyje Keliavo po Lietuvą iš taško A į tašką B, ieškojo nurodytų miestų pavadinimų. Vaikai puikiai išsiaiškino, kad taip yra todėl, kad žemėlapiai skirtingų dydžių.

2020 m. kovo 4 d., trečiadienis

POPIERIAUS PERDIRBIMAS


„Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6-7 metai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Gasiūnienė
Su priešmokyklinio amžiaus vaikais daug diskutavome apie ekologiją, apie saikingą vartojimą, gamtinių išteklių tausojimą. Tonai popieriaus pagaminti reikia nukirsti 17 medžių. Vaikai iš įvairių informacijos šaltinių sužinojo, kaip popierius yra perdirbamas. Priešmokyklinukai parodė susidomėjimą patys išbandyti.
Reikalingos priemonės:
panaudoti lapai, vanduo, lipalas, kokteilių plaktuvas, tinklelis.
Problema: vaikai pasiėmę lapą nupiešia vos kelis brūkšnius, darbelio neišbaigę meta lapą į konteinerį ir nori vėl naujo.
Tikslas: ugdyti vaikų vartojiškumo sąmoningumą.
Vaikų pastebėjimai:
Linas: „Padarytas popierius nėra baltas“.
Amelija: „Susmulkinome 5 lapus, bet gavosi tik vienas“.
Adrijana: „Bet man patinka piešti ant tokio lapo“.