2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienis

DUONYTĖ ANT MŪSŲ STALO

 Ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikai (3 m.) 

IU mokytojos: Ina Švelnienė, Edita Miškūnienė 

Problema: Visi grupės ugdytiniai labai mėgsta valgyti duonytę. Ji gardi net viena. Vaikai vardina kokią duonytę labiausiai mėgsta. Vieniems patinka juoda, kitiems balta. Paklausus vaikų kaip duonytė atsiranda ant mūsų stalo, visi vieningai atsakė, kad iš parduotuvės.

Tikslas – Supažindinti vaikus kaip kepama duona.

Priemonės: Kvietiniai miltai, ruginiai miltai, sausos mielės, druska, cukrus, medus, vanduo, aliejus, sviestas, kiaušinis, vanduo, duonos kepimo krosnelė.

Kepėme dviejų rūšių – baltą ir juodą. Pirmiausia vaikai patys „užrašė“ receptą- iškarpė produktų paveikslėlius, juos priklijavo duonos recepte. Atidžiai stebėjo, kad visi recepte produktai būtų įdėti į kepimo indą. Su auklėtojų, pagalba matavo ir svėrė produktus. Patys, savarankiškai pylė produktus į indą. Lygino skirtingų rūšių miltus ir įvardino kuo jie skiriasi. Sužinojo, kad iš baltų miltų galima iškepti „šviesią“ duonytę, o iš tamsių miltų – „juodą“. Vaikai susidomėję stebėjo, kaip kepimo krosnelė pati maišo visus sudėtus produktus. „Miltai šoka“ – susižavėjęs pakomentavo Leonas. Sunkiausia buvo sulaukti kada gi ta duonelė iškeps. Ragaudami duoną, vaikai nusprendė, kad pačių kepta duonelė pati gardžiausia, nesvarbu balta ji ar juoda.


 

2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis

„SKAMBA RUDENS SPALVOS“

 Ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės vaikai (2 -3 m.) 

IU mokytoja Inga Čičinskienė, meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė

Tikslas- skatinti ugdytinių kūrybiškumą netradicinėse aplinkose.

Priemonės: Edukacinių užsiėmimų namukas, skaitymo supynės, pasakos dekoracijos: namelis, nykštukai, lapai, ritmo instrumentai iš antrinių žaliavų, metalofonai, audio įrašai, medžio šakelės ir lapai.

Vaikai susipažino, stebėjo, tyrinėjo, žaidė su rudeniniais medžių lapais. Pakilus vėjui Patricija tarė: „O, lapai šoka...“.

Kilo mintis į aplinkos pažinimą integruoti meninę raišką (vaidyba, muzika, vizualinė raiška). Laisvuoju muzikaliu judesiu, tenkinant saviraiškos ir kūrybiškumo poreikį, vaikai atliko įsivaizduojamą  rudeninių lapų šokį.

Liepa: „Mano lapas geltonas“.

Gabrielis: „Mano ne“.

Susipažinimui su rudeninių lapų spalvomis, vaikai kartu su mokytojomis iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos kūrė pasakos dekoracijas, gamino: namelį, nykštukus, barškučius, spalvino lapus. Netradicinėje aplinkoje kūrė ir improvizavo pasaką „Keturi nykštukai ir rudenėlis“. Sėdėdami ant sūpynių, grodami spalvotais metalofonais ritmo elementus, pritarė skambančiai dainelei.  Eksperimentavo gamtine medžiaga (medžio šakelės, lapai),  konstravo medį, džiaugėsi ne kiek rezultatu, o kiek pačiu procesu.

Nojus: „Kaip gražiai skamba nykštukai“

Gabija: „Koks įdomus medis, tokio dar nemačiau“

Ilzė: „Lapai kaba ant medžio šakos“.

Gabrielius: „Mano didelis lapas“.

Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje skatina vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų raišką. 

https://youtu.be/71xp5NoNiwM