Magiškasis STEAM pasaulis


 
Gegužės 13-17 dienomis lopšelyje-darželyje „Varpelis“ buvo įgyvendinamas projektas „Magiškas STEAM pasaulis“, kurio tikslas - ugdomojoje veikloje taikyti STEAM elementus. STEAM – tai patirtinis ugdymas, apjungiantis gamtos mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką.

Į projekto vykdymą įsitraukė lopšelio-darželio grupės. Visą savaitę vaikai išbandė daugybę puikių užsiėmimų, kurių metu žaidė kitaip ir patyrė netikėtus raidžių, skaičių, spalvų pažinimo, skaičiavimo, rūšiavimo, brėžinių skaitymo, kūrybos, architektūros būdus, išbandė inovatyvių skaitmeninių technologijų galimybes. Siekdami vaikus sudominti, skatindami tyrinėti, kurti, analizuoti, daryti išvadas, pedagogai dalinosi netradicinėmis idėjomis, kurias integravo į kasdieninę ugdomąją veiklą. Projektą organizavo lopšelio-darželio auklėtojos Inga Čičinskienė, Nida Šaparnienė, Laimutė Lašienė ir neformalaus ugdymo mokytoja Violėta Deksnienė.


https://www.youtube.com/watch?v=4sV2K1pNlMg