2019 m. gruodžio 1 d., sekmadienis

„KAIP PAGAMINTI ELEKTRĄ“

    Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ toliau vykdomos STEAM veiklos, į kurias pedagogai įtraukia ir ugdytinių tėvelius. 
     Iškilos metu bevalgant vaisius, vaikams kilo klausimas: ką galima su vaisiais daryti? Ieškant atsakymo iškeltai problemai spręsti, vaikus sudomino galimybė iš vaisių pagaminti elektrą. 
   STEAM komandos narė Nida Šaparnienė vaikams parūpino veiklai reikalingas netradicines priemones (citrinas, cinkuotus vinis, varines monetas, laidus, lemputę), į svečius pakvietė lopšelio-darželio tarybos narį, ugdytinio tėtį K. Guobužą, kuris vyresnių grupių vaikams išradingai ir įdomiai papasakojo iš kur atsiranda elektra. 
      Išklausęs „minčių lietų“ ir panaudodamas netradicines priemones tėvelis su vaikais jungė elektros grandinę. Rezultatas vaikus nustebino, nes citrinos rūgštis pagamino elektros energiją, kuri uždegė lemputę.