2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

AUGINAME KRISTALUS

„Saulės zuikučių" grupės vaikai, 6 metai
Auklėtoja Kristina Gasiūnienė
Visi grupės vaikai kalėdinių dovanų gavo žaidimą „Sukurk savo kristalą“. Keletas vaikų atsinešė
kristalus į grupę pasidžiaugti gautais rezultatais. Tačiau buvo tokių vaikų, kurie kristalo neaugino,
nes „nemoka“, „mama dar neturi laiko“. Auklėtoja pasiūlė vaikams atsinešti savo kristalus ir juos
užauginti grupėje. Plečiant vaikų supratimą apie kristalus buvo pristatyta mokomoji medžiaga apie
natūralioje gamtoje atsirandančius kristalus.
Problema – ne visi vaikai užaugino savo kristalą ir nepatyrė atradimo džiaugsmo.
Tikslas – sudaryti sąlygas visiems vaikams eksperimentuoti ir užauginti kristalą, išbandyti kitus
kristalų auginimo būdus.
Rezultatas: visi grupės vaikai džiaugiasi savo užaugintu kristalu.