2020 m. sausio 24 d., penktadienis

Antrinių žaliavų panaudojimas„Lašiukų“ grupė, 4-5 metai
Auklėtoja Diana Končienė

       Problema: Kaip tikslingai panaudoti antrines žaliavas?

       Problemos sprendimas: antrinių žaliavų naudojimas atliekant darbelius.