2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis

„SKAMBA RUDENS SPALVOS“

 Ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės vaikai (2 -3 m.) 

IU mokytoja Inga Čičinskienė, meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė

Tikslas- skatinti ugdytinių kūrybiškumą netradicinėse aplinkose.

Priemonės: Edukacinių užsiėmimų namukas, skaitymo supynės, pasakos dekoracijos: namelis, nykštukai, lapai, ritmo instrumentai iš antrinių žaliavų, metalofonai, audio įrašai, medžio šakelės ir lapai.

Vaikai susipažino, stebėjo, tyrinėjo, žaidė su rudeniniais medžių lapais. Pakilus vėjui Patricija tarė: „O, lapai šoka...“.

Kilo mintis į aplinkos pažinimą integruoti meninę raišką (vaidyba, muzika, vizualinė raiška). Laisvuoju muzikaliu judesiu, tenkinant saviraiškos ir kūrybiškumo poreikį, vaikai atliko įsivaizduojamą  rudeninių lapų šokį.

Liepa: „Mano lapas geltonas“.

Gabrielis: „Mano ne“.

Susipažinimui su rudeninių lapų spalvomis, vaikai kartu su mokytojomis iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos kūrė pasakos dekoracijas, gamino: namelį, nykštukus, barškučius, spalvino lapus. Netradicinėje aplinkoje kūrė ir improvizavo pasaką „Keturi nykštukai ir rudenėlis“. Sėdėdami ant sūpynių, grodami spalvotais metalofonais ritmo elementus, pritarė skambančiai dainelei.  Eksperimentavo gamtine medžiaga (medžio šakelės, lapai),  konstravo medį, džiaugėsi ne kiek rezultatu, o kiek pačiu procesu.

Nojus: „Kaip gražiai skamba nykštukai“

Gabija: „Koks įdomus medis, tokio dar nemačiau“

Ilzė: „Lapai kaba ant medžio šakos“.

Gabrielius: „Mano didelis lapas“.

Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje skatina vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų raišką. 

https://youtu.be/71xp5NoNiwM