2022 m. vasario 8 d., antradienis

KAIP PADĖTI SUSITIKTI DRAUGAMS?

 „Lašiukų“ grupės vaikai 2,8-3 m.

IU mokytoja Nida Šaparnienė

Priemonės: plastikinės kaladės, folija, putplastis, mėlynos spalvos maišai, atspausdinti įlaminuoti rykliai ir pingvinai.

Eiga. Ryto rato metu auklėtoja vaikams sekė pasaką su vaizdinėmis priemonėmis apie du pingvinus, kurie žaidė jūroje ant ledo lyčių. Staiga pakilus dideliam vėjui vieną pingvinuką ant ledo lyties vėjas nunešė tolyn į jūrą. Kilo klausimas: kaip išgelbėti draugą? Kaip galėtų susitikti du draugai? Kaip mes galėtume jiems padėti?

Emilija pasiūlė „Eiti reikia!“.

Aronas sako: „Reikia vandeny plaukti!“

Hubertas sako, „Reikia padaryti tiltą!“

Ir taip diskutuojant priėjome prie išvados, kad reikia pastatyti tiltą. Pradėjome tilto statybas. Imituojant ledo lytis, plastikines kaladėles apsukome folija, kurią  pagrąžinome piešdami flomasteriais. Prigaminę kaladėlių, pastatėme tiltą ir padėjome susitikti dviem draugams. Fizinės

veiklos metu veiklą tęsėme patys keliaudami „per jūrą pastatytu tiltu, o aplinkui mūsų tykojo rykliai“.