2019 m. gegužės 3 d., penktadienis

Ekskursija į vandens valymo įmonę
„Pelėdžiukų„ grupė 5-6 m.
Auklėtojos Laima Stasiulionytė ir Albina Kasparienė