2019 m. gegužės 22 d., trečiadienis

Pasaka "Ropė". 
Vaikai klausėsi pasakos, apžiūrėjo veikėjus, fotografavo juos, spalvino pasirinktą pasakos veikėją, inscenizavo pasaką, įgarsino sukūrtą filmuką "Ropė". Buvo ugdomos socialinė, komunikavimo, pažinimo ir meninė kompetencijos.
Dalyviai ankstyvojo amžiaus "Katinėlių" grupės 1,6 - 2,6 m. vaikai.
Auklėtoja Nijolė Skukauskienė