2019 m. gegužės 22 d., trečiadienis

Tyrinėjimas „Ar išdygs žirniai gipse?"
Ankstyvojo amžiaus „Ežiukų" grupė 2m.
Auklėtoja Laimutė Lašienė
Ugdytinai pylė žirnius į indus, tirpdė gipso miltelius vandenyje. Gautu mišiniu užpylė žirnius. Po savaitės žirniai „suskaldė" sukietėjusį gipsą ir IŠDYGO! „Mūsų žirniai stipruoliai kaip tėčiai" (sako Odilė).