2021 m. vasario 7 d., sekmadienis

KAIP SUPRASTI: KARTAIS SKYSTAS, KARTAIS KIETAS?

Ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikai (2-3 m.) 

Auklėtoja Edita Miškūnienė 

Tikslas – supažindinti vaikus su medžiagų savybių kaita.

Priemonės: sniegas, guašas, vanduo, antrinė žaliava.

Snieguota ir šalta žiema atnešė ne tik džiaugsmą vaikams lauke žaidžiant, bet ir galimybę atlikti įvairius eksperimentus ir stebėti medžiagų savybių kaitą, keičiantis temperatūrai.

Į panaudotus indelius vaikai pylė vandens ir nedidelį kiekį skirtingų spalvų guašo. Pamažu maišydami stebėjo kaip nusidažo vanduo. Indelius su nudažytu vandeniu palikome lauke, nes buvo žadama šalta naktis. Kitą dieną, po labai šaltos nakties, vaikai pastebėjo, kad vanduo indeliuose liko „kietas“. Su kietais-spalvotais ledo gabalėliais vaikai nuveikė daug darbų: statė bokštą, slėpė sniege, mėtė į tolį, skaičiavo kiek telpa į kastuvėlį.

Į kitus panaudotus indelius vaikai pylė vandenį ir dėjo tai, ką rado šalia – eglės šakeles, kankorėžius. Po šaltos nakties sušalusį į ledą vandenį, vaikai grupėje spalvino, statė bokštą, stebėjosi, kad baigus dažyti prie ledo atsirado vandens.

Į grupę, panaudotuose indeliuose, vaikai atsinešė sniego. Ilgai laukti nereikėjo – vaikai greitai pastebėjo, kad sniegas indeliuose mažėja. Laikydami sniegą savo delniukuose, įsitikino ir pajautė kaip sniegas tirpsta. Smagiausia buvo gaudyti ir skaičiuoti, auklėtojos delnuose ištirpusio sniego ir virtusiu vandeniu, lašus.

Vaikų mintys:

–Vandenukui šalta, – pagailo paliekamo vandens lauke Ąžuolui.

–Eglei šalta su ledu, – išsigando Jokūbas, pamatęs eglės šaką ledo gabale.

–Oi, labai kieta, – nusprendė Tomas, bandydamas suspausti rankose ledą.

–Sniego nebėra, – išsigandusi sušuko Beata, pastebėjusi, kad tirpsta sniegas indelyje, kurį įnešėme į grupę.

–Aš pagavau du lašus, – džiaugėsi Tomas, sugavęs tirpstančio sniego lašus.